20/07/2018

რეგისტრაცია

პირველი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია სთავაზობს დაინტერესებულ პირებსა და ორგანიზაციებს, რომლებიც ჩართული არიან საქართველოსა და კავკასიის ბიომრავალფეროვნების შესწავლაში, გააცნონ ფართო აუდიტორიას მათი კვლევის შედეგები, ხედვა, სამომავლო გეგმები და იდეები. კონფერენციაში მონაწილეობა შესაძლებელია ზეპირი პრეზენტაციის ან პოსტერის საშუალებით. კონფერენციაზე დასასწრებად უნდა შეავსოთ ქვემოთ მოცემული სარეგისტრაციო ფორმა.

თუ უკვე შევსებული გაქვთ სარეგისტრაციო ფორმა და გინდათ ატვირთოთ აბსტრაქტი, გთხოვთ გაიაროთ სამეცნიერო რეგისტრაცია.

რეგისტრაციის ვადები და ტარიფები

   • ადრეული რეგისტრაცია – 01 ოქტომბერი 2018 – 31 დეკემბერი 2018
   • სტანდარტული რეგისტრაცია – 01 იანვარი 2019 – 14 აპრილი 2019
   • გვიანი რეგისტრაცია – 15 აპრილი 2019 – 12 მაისი 2019

BGCI-ს წევრებისთვის:

 • ადრეული რეგისტრაცია: 000 ლარი
 • სტანდარტული რეგისტრაცია: 000 ლარი
 • გვიანი რეგისტრაცია: 000 ლარი
 • თანმხლები პირი: 000 ლარი

მათთვის, ვინც არ არიან BGCI-ს წევრები:

 • ადრეული რეგისტრაცია: 000 ლარი
 • სტანდარტული რეგისტრაცია: 000 ლარი
 • გვიანი რეგისტრაცია: 000 ლარი
 • თანმხლები პირი: 000 ლარი

სტუდენტებისთვის:

 • ადრეული რეგისტრაცია: 000 ლარი
 • სტანდარტული რეგისტრაცია: 000 ლარი
 • გვიანი რეგისტრაცია: 000 ლარი

კონფერენციის შემდგომი საველე გასვლა – 200 ლარი (მეტი ინფორმაცია)

რეგისტრაციის ღირებულების შესახებ ზუსტი ინფორმაცია გამოქვეყნდება მალე

 

რეგისტრაცია

Please fill out all required fields.

Type of Attendance

General Information

e.g. Vegetarian, Vegan, Kosher, Lactose intolerance ...

Will you have an abstract?

Visa / Invitation

Post conference tour

Post-conference tour (East Georgian Kakheti) cultural historical monuments and nature landmarks. More Info.

Other

Top