20/07/2018

რეგისტრაცია

პირველი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია სთავაზობს დაინტერესებულ პირებსა და ორგანიზაციებს, რომლებიც ჩართული არიან საქართველოსა და კავკასიის ბიომრავალფეროვნების შესწავლაში, გააცნონ ფართო აუდიტორიას მათი კვლევის შედეგები, ხედვა, სამომავლო გეგმები და იდეები. კონფერენციაში მონაწილეობა შესაძლებელია ზეპირი პრეზენტაციის ან პოსტერის საშუალებით. კონფერენციაზე დასასწრებად უნდა შეავსოთ ქვემოთ მოცემული სარეგისტრაციო ფორმა.

თუ უკვე შევსებული გაქვთ სარეგისტრაციო ფორმა და გინდათ ატვირთოთ აბსტრაქტი, გთხოვთ გაიაროთ სამეცნიერო რეგისტრაცია.

რეგისტრაციის ვადები და ტარიფები

   • ადრეული რეგისტრაცია  01 ოქტომბერი  – 10 თებერვალი 2019
   • სტანდარტული რეგისტრაცია  10 თებერვალი – 10 აპრილი 2019
   • გვიანი რეგისტრაცია  11-30 აპრილი 2019

ტარიფები:

 • ადრეული რეგისტრაცია: 400 ლარი
 • სტანდარტული რეგისტრაცია: 450 ლარი
 • გვიანი რეგისტრაცია: 550 ლარი
 • თანმხლები პირი: 200 ლარი

მაგისტრანტებისა და დოქტორანტებისთვის:

 • ადრეული რეგისტრაცია: 150 ლარი
 • სტანდარტული რეგისტრაცია: 200 ლარი
 • გვიანი რეგისტრაცია: 250 ლარი

საქართველოში მოქმედი ბოტანიკური ბაღების პერსონალისათვის – 200 ლარი (შეღავათი ვრცელდება მხოლოდ ადრეულ რეგისტრაციაზე 2019 წლის 10 თებერვლამდე პერიოდზე)

კონფერენციის შემდგომი ტური – 200 ლარი (მეტი ინფორმაცია)

 

რეგისტრაცია

Please fill out all required fields.

Type of Attendance

General Information

e.g. Vegetarian, Vegan, Kosher, Lactose intolerance ...

Will you have an abstract?

Visa / Invitation

Post conference tour

Post-conference tour (East Georgian Kakheti) cultural historical monuments and nature landmarks. More Info.

Other

Top